Waktu solat KL & yang sewaktunya:
Rabu , 22 Julai 2015,
Nama anda
Alamat emel anda
Alamat emel kawan yang hendak dihantar
 

Mesej dalam emel tersebut adalah seperti berikut:

Sila baca artikel bertajuk "Renung pengertian di sebalik falsafah K.A.T.A.K ",di alamat http://www.bharian.com.my/bharian/articles/RenungpengertiandisebalikfalsafahK_A_T_A_K/Article/

Untuk sebarang pertanyaan mengenai iklan teks, hubungi muzainy@mediaprima.com.my untuk maklumat lanjut.