Waktu solat KL & yang sewaktunya:
Isnin , 13 Julai 2015,
Nama anda
Alamat emel anda
Alamat emel kawan yang hendak dihantar
 

Mesej dalam emel tersebut adalah seperti berikut:

Sila baca artikel bertajuk "KKLW belanja RM145 juta untuk projek infrastruktur asas luar bandar tahun ini ",di alamat http://www.bharian.com.my/bharian/articles/KKLWbelanjaRM145jutauntukprojekinfrastrukturasasluarbandartahunini/Article/

Untuk sebarang pertanyaan mengenai iklan teks, hubungi muzainy@mediaprima.com.my untuk maklumat lanjut.