Waktu solat KL & yang sewaktunya:
Ahad , 03 Mei 2015,