Waktu solat KL & yang sewaktunya:
Rabu , 27 Mei 2015,