Waktu solat KL & yang sewaktunya:
Selasa , 23 Disember 2014,