Jawatankuasa Pentadbiran dan Kewangan, Pelaburan dan Perdagangan Antarabangsa, Perancangan Ekonomi, Pembangunan Industri, Hal Ehwal Tanah, Sains Teknologi Inovasi, Pembangunan Teknologi Maklumat dan Komunikasi, Pelajaran, Pengajian Tinggi, Keselamatan, Ketenteraman Awam, Hubungan Antarabangsa dan Penerangan
Azlan Man
Menteri Besar

Jawatankuasa Sumber Asli dan Alam Sekitar; Hal Ehwal Komunikasi Korporat dan Aduan Awam; Tadbir Urus Kerajaan; dan Tugas-Tugas Khas
Datuk Mat Rawi Kassim
Jawatankuasa Pertanian dan Industri Asas Tani; Perusahaan Perladangan dan Komoditi; Bioteknologi dan Teknologi Hijau; dan Pembangunan Indutri Kecil dan Sederhana
Ahmad Bakri Ali
Jawatankuasa Kemudahan dan Prasarana Awam; Kemajuan Luar Bandar dan Kesihatan
Jafperi Othman
Jawatankuasa Belia dan Sukan; Pelancongan; dan Kebudayaan, Keseniaan dan Warisan
Abdul Jamil Saad
Jawatankuasa Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan; Pengangkutan; dan Pembangunan Wilayah, Koridor, Kawasan Pertumbuhan Baru dan Bandar Baru
Sabry Ahmad
Jawatankuasa Hal Ehwal Agama Islam dan Pembangunan Sumber Manusia
Khairi Hassan
Jawatankuasa Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat; Kebajikan Masyarakat dan Perpaduan Masyarakat
Rela Ahmad
Jawatankuasa Perumahan dan Kerajaan Tempatan; Perkhidmatan Bandar; dan Pembangunan Penjaja dan Peniaga Kecil
Mat Hassan
Untuk sebarang maklum balas hantarkan kepada bhonline@mediaprima.com.my
Hak Cipta Terpelihara 2013 | Disclaimer
BH Online