Waktu solat KL & yang sewaktunya:
Isnin , 04 Mei 2015,